E-mail za uzbunjivače

Ukoliko poslovno sarađujete sa ALD Automotive d.o.o (npr. kao dobavljač, korisnik usluga) i susreli ste se sa kršenjem propisa ili nekim drugim vidom neprimerenog ponašanja naših zaposlenih, molimo Vas da prijavu pošaljete putem sledećeg linka WhistleB, Whistleblowing Centre

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača i internim aktima ALD Automotive d.o.o, vaša prijava će biti tretirana kao poverljiva i po njoj će postupati lice ovlašćeno za prijem i postupanje po ovim prijavama.

 

Molimo Vas da imate u vidu da ovo NIJE kanal komunikacije za pitanja, prigovore i pohvale.