ALD Automotive Srbija

Internacionalno iskustvo!
Lokalno prisustvo.

ALD Automotive je u Beogradu počeo sa radom 2007.godine. Naša referentna lista kijenata obuhvata najveće internacionalne i domaće kompanije.

Bez obzira na veličinu vašeg voznog parka, uštede koje donosi ALD Automotive počinju sa prvim vozilom i nikada ne prestaju.