Zaštita podataka o ličnosti

ALD Automotive d.o.o Beograd prilikom vršenja svoje delatnosti primenjuje najviše standarde poslovanja, uz strogo poštovanje obaveza propisanih propisima Republike Srbije, kao i pravilima na nivou ALD grupacije.

 

U cilju transparentne obrade podataka ALD Automotive d.o.o Beograd je sačinilo politiku o zaštiti podataka o ličnosti koja sadrži bitne informacije vezane za obradu podataka o ličnosti, zaštitu podataka o ličnosti kao i pravu lica na koje se podaci odnose.

 

Politika zaštite podatka o ličnosti

 

Ukoliko već imate uspostavljen poslovni odnos ili planirate da uspostavite isti sa ALD Automotive d.o.o, molimo Vas da se upoznate i sa našim Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti. Preuzimanje dokumenta je dostupno i u pdf formatu Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti.

U slučaju bilo kakvih pitanja koja se tiču zaštite podataka o ličnosti, molimo da nas kontaktirate putem sledeće e-mail adrese: quality.rs@aldautomotive.com