Osiguranje

Budite sigurni!
Šta god da se dogodi.

ALD u saradnji sa renomiranim osiguravajućim društvima nudi i garantuje kompletno rešenje i kontrolu rizika. Nivo pokrivenosti rizika definišite u skladu sa vašim potrebama i željama. 

Iskoristite brojne pogodnosti:

  • Kompletna usluga Osiguranja uključuje Kasko osiguranje, osiguranje od auto odgovornost i osiguranje putnika
  • Trošak osiguranja je uključen u mesečnu zakupninu
  • Car Policy menadžment
  • Praćenje i obnova registracije vozila
  • Osiguranje finansijskog rizika (GAP insurance)

Kontaktirajte nas za više informacija!