Kontakt za klijente

Ukoliko poslovno sarađujete sa ALD Automotive d.o.o kao korisnik naših usluga, susreli ste se sa kršenjem propisa ili nekim drugim vidom neprimerenog ponašanja naših zaposlenih ili naših dobavljača  ili želite da pohvalite rad istih molimo Vas da pošaljete mail na adresu: quality.rs@aldautomotive.com     

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka i internim aktima ALD Automotive d.o.o, vaša prijava će biti tretirana kao poverljiva i po njoj će postupati lice ovlašćeno za prijem i postupanje po ovim prijavama.