ALD Electric

E- automobili - Vozila budućnosti!

Budućnost je stigla, električna vozila postala su stvarnost današnjice. Sve više kompanija širom sveta odlučuje da u svoju flotu uvrsti električne i hibridne automobile u cilju smanjenja štetnih gasova i uticaja na klimatske promene.  Naša misija kao jedne od vodećih kompanija na području Full Service Operativnog lizinga je da pomognemo našim klijentima u prelasku na ekološki vozni park. 

ALD Electric je sveobuhvatno rešenje koje će vam pomoći da na najoptimalniji način uporedite dostupne modele vozila, cene i tehničke podatke i omogućiti vam da donesete objektivnu procenu troškova električnog voznog parka.  

E-automobil je pravo rešenje za vas ukoliko:

•      Ne prelazite više od 50km dnevno 

•      Godišnje ne prelazite više od 15.000km

•      Imate pristup infrastukturi za punjenje vozila

•      Želite da smanjite emisiju štetnih gasova voznog parka

•      Društveno odgovorno poslovanje je vaš prioritet

Upotreba čiste energije za ALD Automotive je korak ka održivoj mobilnosti koja našu uslugu u potpunosti prilagođava novoj stvarnosti. ALD Electric čini mobilnost fleksibilnom, a ujedno društveno odgovorno poslovanje postavlja u središte naše razvojne politike.

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-maila prodaja.rs@aldautomotive.com