Prednosti Car Fleet Managementa

Mi upravljamo vašom flotom.
Full service usluge za vašu postojeću flotu.

ALD će vam pomoći da ostanete fokusirani na svoju osnovnu delatnost i pružiti vam najbolja rešenja za upravljanje procesima i troškovima vašeg voznog parka. ALD Car fleet management vam omogućava da sami odlučite o načinu finansiranja vaših vozila dok mi obezbeđujemo direktnu tehničku podršku korisnicima vozila, kontrolu troškova i komunikaciju sa serviserima.

Prednosti ALD Automotive Car fleet managementa:

 • Optimalna upotreba ljudskih resursa
 • Efikasno korišćenje voznog parka
 • Pružanje individualnih i stručnih saveta 
 • Jasan pregled vašeg voznog parka zahvaljujući detaljnom izveštavanju
 • Profesionalan konsalting i tehnička podrška

Vaše prednosti:

 • Smanjenje administracije
 • Detaljna analiza troškova održavanja od strane ALD savetnika
 • Konsolidacija faktura
 • Mesečno jedna faktura za celu flotu
 • Stalna analiza vaše flote kroz ALD online alate za izveštavanje
 • Aukcijska prodaja vozila

Efikasno upravljanje voznim parkom, korak po korak:

 • Analiza vaše flote
 • Provera stanja vozila
 • Razvoj individualnog koncepta upravljanja zavisno od potreba vaše kompanije
 • Svakodnevna analiza i stalna optimizacija troškova

Za više informacija kontaktirajte nas!