Car Policy

Pet najvažnijih oblasti koje bi trebalo urediti Car Policy procedurom.

Obzirom da su službena vozila često deo benefita dogovorenog sa zaposlenima, Car Policy procedura obavezno mora da definiše pravila za izbor vozila koja će biti prilagođena potrebama zaposlenih. Od izuzetne važnosti je definisati i pravila koja regulišu pravne aspekte korišćenja vozila kao što su odgovornost, osiguranje, odžavanje, ovlašćenja i upotrebu vozila. 

1.     Opšte odredbe

 • Ko ima pravo na službeno vozilo?
 • U koje svrhe se mogu koristiti službena vozila?
 • Koji brendovi, modeli i paketi opreme zadovoljavaju potrebe vaše kompanije?
 • Da li postoje ograničenja prilikom odabira vozila ili je zaposlenom dozvoljeno da samostalno donese odluku o izboru na osnovu referentne liste vozila? 

2.    Opšti uslovi korišćenja vozila

 • Da li se vozila mogu koristiti u privatne svrhe ili je njihova upotreba ograničena isključivo na poslovne potrebe? 
 • Šta se dešava ukoliko vozilo nije ispravno, ukoliko na primer mora ostati u servisu više dana?
 • Koje informacije su zaposleni dužni da dostave poslodavcu (informacije o izgubljenoj vozačkoj dozvoli, saobraćajnim nezgodama, prekršajima i td.)?
   

3.    Korišćenje vozila

 • Koje troškove snosi poslodavac, a koje zaposleni?
 • Osiguranje vozila i nivo pokrivenosti šteta?
 • Da li postoji i koliko iznosi učešće u šteti?
   

4.    Prava i Obaveze

 • Koje su obaveze zaposlenog u slučaju saobraćajne nezgode i oštećenja vozila?
 • Koje su posledice nepridržavanja Car Policy procedure?
   

5.    Period važenja Car Policy procedure

 • Koji je period važenja Car policy procedure i kada se ažurira? 
 • Da li su zaposleni u obavezi da potpišu Car policy proceduru?
 • Na koji način će zaposleni biti obavešteni o izmeni Car policy procedure?
   

Preporuka je da Car policy proceduru ažurirate jednom godišnje i da o tome redovno obaveštavate zaposlene. 

ALD Automotive vam može pomoći prilikom sastavljanja ili revizije vaše postojeće Car policy procedure. Jednostavno, kontaktirajte nas