FLOTA OD A DO Š

ALD AUTOMOTIVE VODIČ KROZ CAR FLEET MANAGEMENT

ALD NET

Fleet Menadžeri podatke o floti vozila mogu brzo i jednostavno dobiti putem ALD NET aplikacije. ALD Net je online aplikacija za izveštavanje koja osigurava dostupnost podataka u realnom vremenu. Jednim klikom imaćete uvid u detalje svih ugovora, faktura, troškova, potrošnje goriva, CO2 emisije kao i mogućnost preuzimanje izveštaja u Excel formatu.

Car Fleet management

Car Fleet Management je usluga koja vam omogućava da sami odlučite o načinu finansiranja vozila, dok ALD obezbeđuje direktnu tehničku podršku korisnicima vozila, brine o održavanju i popravci vozila, kontroli troškova i komunikaciji sa serviserima.

Carmarket (ALD)

ALD Carmarket je platforma za aukcijsku prodaju polovnih vozila koja je namenjena isključivo za trgovanje sa profesionalnim dilerima novih i polovnih vozila. ALD Automotive je u mogućnosti da vam ponudi uslužnu prodaju polovnih vozila koja nisu u našem vlasništvu. 

Car policy

Car policy je procedura kojom se definšu odnosi između poslodavca i zaposlenih u vezi prava i obaveza koje se odnose na korišćenje službenih vozila.

Fiksna mesečna rata

Full Service Operativni Lizing vam omogućava da koristite vozilo uz fiksni i unapred poznat mesečni trošak, a da brigu o upravljanju, finansijske rizike održavanja i popravke vozila prenesete na ALD Automotive.

Full service operativni lizing

Full service operativni lizing vam omogućava da uz fiksni i unapred poznat mesečni trošak koristite putničko ili lako dostavno vozilo, prilagođeno potrebama vaše kompanije, a da brigu o upravljanju voznim parkom, rizike održavanja i ostatka vrednosti vozila kao i troškove održavanja, pneumatika, osiguranja i pomoći na putu prenesete na ALD Automotive kao vašeg outsource partnera.

Internacionalna flota (ALD)

ALD Automotive je deo Societe Generale Grupe i jedna od vodećih svetskih kompanija koja pruža uslugu Car Fleet Managementa na globalnom tržištu u 43 države. Upravljamo sa više od milion vozila u svetu i imamo preko 100.000 klijenata, naš moto je “Misli lokalno - deluj globalno“.

Istek ugovora

Svakim pojedinačnim ugovorom o operativnom lizingu određen je i period trajanja lizinga, odnosno datum isteka ugovora. Po isteku lizing ugovora klijent je dužan da vrati vozilo dogovorenog datuma i na dogovorenoj lokaciji.

Izmena tajanja ugovora/Ugovorne kilometraže (CM)

Tokom trajanja lizinga vozila na zahtev klijenta moguće je izvršiti promenu ugovornih parametara kao što su trajanje ugovora, kilometraža ili broj pneumatika. 

Kreditna linija – Provera kreditne sposobnosti

Pre samog zaključenja ugovora o operativnom lizingu vozila obavezna je provera kreditne sposobnosti klijenta.

Lizing

Postoje različite vrste lizinga vozila, ALD Automotive pruža uslugu Full Service Operativnog Liziga koji je namenjen isključivo pravnim licima. 

MY ALD

My ALD je aplikacija dizajnirana sa ciljem da pojednostavi dnevne aktivnosti koje se odnose na praćenje korišćenja vozila. My ALD aplikaciju je moguće instalirati na smart telefonu, a pristup može biti omogućen svakom korisniku ALD vozila. Putem My ALD aplikacije možete zakazati servis, kontaktirati ALD savetnika ili ALD Asistenciju, poslati trenutnu kilometražu, pregledati detalje svog lizing ugovora. Koristite GPS lokaciju i navigaciju kako bi ste pronašli najbližu servisnu radionicu ili osiguravajuću kompaniju.  

Obavezno osiguranje

Osiguranje od auto odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima je zakonom propisano osiguranje koje moraju imati sva vozila registrovana na teritoriji Republike Srbije.

Održavanje vozila

ALD Automotive usluga održavanja vozila pokriva sve troškove redovnih servisa koje propisuje proizvođač vozila, troškove održavanja i popravke kvarova (uključujući i potrošni materijal), popravke oštećenja i zakonom propisane tehničke preglede. 

Operativni lizing

Operativni lizing je način obezbeđivanja službenih vozila koji vam omogućavaju da koristite vozila bez obaveze sticanja vlasništva. Lizing kompanija je vlasnik vozila za vreme i nakon isteka ugovora o lizingu. Takođe, lizing kompanija preuzima rizike ostatka vrednosti vozila nakon isteka lizinga. 

Optifleet

Optifleet analiza vam omogućava da lako i brzo dobijete TCO uporednu analizu između izabranih modela vozila. Uporedna TCO analiza i detaljni tehnički podaci daće vam mogućnost za dobru procenu i pravilno odlučivanje. 

Osiguranje (pokriće)

Kompletna usluga koja uključuje Kasko osiguranje, obavezno osiguranje i osiguranje putnika.

Partnerska mreža

Mi razumemo da je kvalitet usluge veoma važan. ALD Automotive svojim klijentima obezbeđuje permanentnu podršku i mobilnost kroz svoju partnersku mrežu u Srbiji i na teritoriji cele Evrope.

Plaćanje zakupa

Zakup vozila se plaća na osnovu mesečne fakture. Fakture se izdaju na početku meseca za tekući mesec. Valuta plaćanja definiše se prilikom potpisivanja ugovora o operativnom lizingu.

Pomoć na putu – ALD Asistencija

U slučaju saobraćajne nezgode, kvara ili krađe vozila, potrebna vam je pomoć kako bi ste neometano nastavili putovanje. ALD Automotive brine o svim nepredviđenim situacijama i garantuje vašu mobilnost, na teritoriji cele Evrope 24/7. ALD Asistencija je tu da vam pomogne prilikom organizovanja šlep službe, zamenskog vozila, organizacije popravke i ostalih pratećih aktivnosti.

Prednosti operativnog lizinga

Vozilo se ne knjiži kao imovina u vašem bilansu stanja već se mesečne zakupnine knjiže kao trošak. Trošak operativnog lizinga je 100% poreski priznat trošak. Naglasak je na korišćenju vozila, a ne na vlasništvu.

Pre-run vozilo – Kratkoročni najam vozila

Ukoliko vam je potrebno vozilo na kraći vremenski period, ALD Automotive nudi rešenje iz sopstvene flote vozila ili u saradnji sa našim partnerima. Takođe, ALD će vam pomoći da ostanete mobilni i u slučaju kada vam je vozilo potrebno za vreme dok čekate isporuku novog vozila, popravke ili krađe vozila.

Primopredajni zapisnik

Prilikom preuzimanja vozila dužni ste da proverite da li je isporučeno vozilo u skladu sa potpisanim lizing ugovorom. Dužni ste da pečatom firme i svojim potpisom potvrdite da ste preuzeli vozilo i svu prateću dokumentaciju.

Raskid ugovora

ALD Automotive može raskinuti Ugovor o operativnom lizingu bez odlaganja i otkaznog roka: na zahtev klijenta, u slučaju neplaćanja zakupnine, odnosno povrede Ugovora o operativnom lizingu.  

Sale and leaseback

ALD Automotive je spreman da otkupi vašu flotu i da vam je zatim da ponovo u lizing. Na ovaj način oslobađate finansijska sredstva i uživate u svim prednostima full service operativnog lizinga.

TCO – Analiza vlasništva vozila

Analiza vlasništva vozila omogućava da analizirate sve troškove koji se odnose na vozni park, kao što su troškovi zakupa, održavanje, pneumatici, osiguranje i td. ALD Automotive savetnici će vam predložiti najefikasnije rešenje i posavetovati vas kako da na najednostavniji način smanjite troškove i optimizujete procese rada.

Ugovorena kilometraža

ALD Full Service Operativni Lizing je prilagođen vašim potrebama: lizing se može ugovoriti za period od 24 do 60 meseci sa mogućnošću ugovaranjem različite kilometraže za svako vozilo, maksimum do 180.000km. 

Upravljanje štetama

U slučaju saobraćajne nezgode, ALD brine o svemu - od prijema obaveštenja o nezgodi putem telefona, transporta oštećenog vozila, pripreme zapisnika o oštećenju, popravke vozila, kontrole popravke, naplate štete od osiguranja i obezbeđivanja zamenskog vozila.

Uputstvo za vraćanje vozila

Uputstvo za vraćanje vozila je sastavni deo brošure Uputstvo za korisnike. Kako bi osigurali transparentan poslovni odnos u ovom uputstvu je opisan proces povrata vozila kao i opis prihvatljivih i neprihvatljivih oštećenja vozila.  

Vlasništvo vozila 

Davalac lizinga ALD Automotive je vlasnik vozila.

Zapisnik o vraćanju vozila

U trenutku povrata vozila predstavnik vaše kompanije i predstavnik ALD-a će popuniti i potpisati Zapisnik o vraćanju vozila. Zapisnik o vraćanju vozila ne opisuje detaljnije stanje vozila i ne predstavlja zamenu za Izveštaj o proceni stanja vozila koji će biti pripremljen od strane nezavisnog procenitelja.